Hírek üres

Karácsonyi üdvözlet visszatekintővel

Kívánunk minden Kedves Látogatónknak Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet!

 

A 2021-es esztendő összefoglalása

 

Alaprendeltetésből adódó tevékenység:

Az alaprendeltetésünkből adódó feladataink során minden esetben arra törekedtünk, hogy a rendezvények előkészítettsége és megvalósítása megfeleljen a Katonai Emlékparkkal szemben megfogalmazott elvárásoknak és a megemlékezések, események magas színvonalon, méltó módon betöltsék funkcióikat.

2021. január 12. 

Megemlékezés a Doni-áttörés évfordulóján

2021. március

Évadnyitó - a COVID miatt csak virtuálisan

2021. március 15.

Koszorúzás

2021. május 7. 

Koszorúzás az Európai Béke napján

2021. május 21. 

Koszorúzás a Honvédelem Napján

2021. május 28. 

Koszorúzás a Békefenntartók Napja alkalmából

2021. május 30. 

Megemlékezés és püspöki mise a Hősök Napján

2021. szept. 29. 

A pákozd-sukorói csata emléknapja

2021. október 6. 

Megemlékezés az aradi vértanúk kivégzése évfordulóján

2021. október 22.

1956’-os megemlékezés

2021. november 2. 

Halottak Napja

2021. november 14. 

A Katonai Emlékpark évadzárója

 

Az alaprendeltetésünkhöz tartozó események során is egyaránt meghatározó szempont volt a méltó és magas színvonalú megvalósítás, valamint a hatályos egészségügyi szabályok maradéktalan betartása. Ennek megfelelően az egész évad, de főként a tavaszi valamint az őszi programjainkban érezhető volt a COVID szabályoknak való maradéktalan megfelelés jegyében történő óvatos programszervezés és a megvalósítás során mutatott elővigyázatosság. Mindezek ellenére valamennyi tervezett programunkat megvalósítottuk, melyeken több esetben is részt vettek a honvédelmi és más tárca vezető beosztású személyei, a térség és Székesfehérvár országgyűlési képviselői, magas beosztású katonák.

A január 12-i Doni megemlékezésen beszédet mondtak Vargha Tamás és Soltész Miklós államtitkár urak, a Honvédelem Napi koszorúzáson Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, valamint a Fejér Megyei Közgyűlés, illetve a Kormányhivatal vezetői. Az évad során több rendezvényünket személyes részvételével tisztelte meg Szabó István úr, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára is.

  Az emlékezés lángocskái – jan. 12.  

   Koszorúzás a Honvédelem Napján      

  Koszorúzás szeptember 29-én  

1956-os megemlékezés

 

A katonai szervezetek tevékenységét segítő feladataink:

 

A Katonai Emlékpark tevékenységi körébe tartozik a katonai tevékenység népszerűsítése, a katonai alakulatok és szervezetek bemutatása, a hazafias és honvédelmi nevelést szolgáló tevékenységük segítése. Ennek szellemében az évad során hat alkalommal fogadtuk egy-egy napra katonai szervezetek által rendezett honvédelmi jellegű napközis és gólyatáborok résztvevőit, s biztosítottunk számukra hadtörténelmi, honvédelmi, katonai jellegű programokat valamint segítettük a résztvevők egyéni fejlődését, közösségeik erősödését.

Ebben az évben került kialakításra és felavatásra a Tűzszerész-kert, mely kiválóan alkalmas a földben lapuló és folyamatos veszélyt jelentő robbanótestek megismertetésére és ezáltal a gyermekek és egyéb látogatók veszélyérzete kialakítására, fokozására. A Tűzszerész-kert alkalmas az MH 1. Tűzszerész és Hadihajós Ezred tevékenysége bemutatására is, valamint itt kapott helyet a békeidőben végrehajtott tűzszerész feladatok teljesítése közben életüket vesztettek emlékműve is. Az emlékművet Vargha Tamás és Szabó István államtitkár urak és excellenciás Spányi Antal megyéspüspök avatták fel.

Együttműködést kezdeményeztünk a HM Balatonakarattyai Üdülővel is annak érdekében, hogy az ott pihenők részére heti rendszerességgel hirdessenek meg kirándulási lehetőséget a Katonai Emlékparkba. Ilyen programra néhány alkalommal már sor is került.

Immár ismétlődő feladatot jelentett az MH BHD által szervezett „Célra tarts!” honvédelmi vetélkedő szervezésében való közreműködésünk, s annak megrendezésében történt részvételünk.

 

2021. május

Az MH. 1. Tűzszerész és hadihajós Ezredet ismertető Tűzszerész-kert kialakítása, a veszélyek bemutatása

2021. május 30.

Az MH 64. alakulat nemzetközi gyakorlatán résztvevő német és magyar katonák látogatása

2021. július és augusztus 

Több katonai szervezet gyermektábora – MH 43. NSJ Híradó és VT E. - MH 6. Tv E. - MH 6. Hadkieg. - Kadétok

2021. július 1. 

Az MH. 1. Tűzszerész és Hadihajós Ezred csapatünnepe, a Tűzszerész-kert ünnepélyes avatása, hadihajós kiállítás

2021. szept. 9. 

Balatonakarattyai HM Üdülővel kialakított együttműködés az igényjogosultaknak biztosítandó szolgáltatási kör bővítése

2021. szept. 30. 

Az MH MHD által szervezett „Célra Tarts!” vetélkedő megrendezésében való közreműködés, a helyszín biztosítása

2021. november 2. 

A tűzszerész tevékenység során életüket áldozott katonahősök emlékművének ünnepélyes avatása

 

MH 43. napközis tábora

  A Tűzszerész-kert

 

 

A honvédelem tárca vezetői látogatásai:

 

2021. február 11.

Szabó István államtitkár úr látogatása

2021. június 2.

Dr. Korom Renáta helyettes államtitkár látogatása

 

Február 11-én, HM vezetői látogatás keretében Szabó István államtitkár úr és Kovács Vilmos ezredes úr tett látogatást a Katonai Emlékparkban és adtak tájékoztatást a fejlesztési tervekről.

Június 2-án Dr. Korom Renáta helyettes államtitkár tett látogatást a Katonai Emlékparkban.

Szabó István államtitkár úr látogatása

 

A honvédelem ügyéhez kapcsolódó civil szervezetek tevékenysége segítése:

2021. augusztus 30.

A Hadtudományi Társaság kihelyezett rendezvénye

2021. szept. 11.

BEOSZ  „Kisbajtársak Találkozója”

2021. október 1.

HOSOSZ honvédelmi versenye

2021. november 14.

Hazai és külföldi felderítő hagyományőrző szervezetek Felderítő Napi rendezvénye

 

A honvédelem ügyéhez kapcsolódó más civil szervezete az év második felében több alkalommal is programot szerveztek a Katonai Emlékparkban, melyek során nem csak a helyszínt biztosítottuk, hanem a programok szervezésében és végrehajtásában is szerepet vállaltunk.

 

A HTBK Székesfehérvári Szervezetével közösen végzett feladataink:

A Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete által a Katonai Emlékparkban, illetve a HTBK és a KEMPP együttműködésében szervezett és megrendezett programok rendszeres, tartalmas és magas színvonalú eseményeink.

A sok eseményből kiemelkedik a Honvédfesztivál és az Emlékparki Nyár gazdag programkínálata, melyek ebben az évben is a terveknek megfelelően valósultak meg. Kiemelkedő jelentőségű volt, hogy a IX. Emlékparki Nyár megnyitásán L. Simon László és Dr. Benkő Tibor urak köszöntötték az eseményt. A program keretében a Honvéd Férfikar szabadtéri koncertet adott.

Ebben az évben kiemelkedő jelentőségű, közös kezdeményezésünk volt a Hazáért Körút, mely hosszú és alapos előkészítést követően az őszi időszakban vette kezdetét, s az első rendezvények tapasztalatai nagyon pozitívak voltak, melyek egy konferencia keretében is feldolgozásra kerültek.

Folytatódtak a korábbi években megkezdett, nagyszabású rendezvényeink is. Az idei Kárpát-medencei gyermekrajzpályázatra ismét közel 1000 pályamunka érkezett. Hosszú (COVID) kihagyást követően, ősszel újra Hazafiság Iskolája programokat rendezhettünk, s sikeresek voltak a közös rendezésű honvédelmi táboraink is.

 

2021. január 22.

IX. Kárpát-medencei, hadtörténelmi gyermekrajz-pályázat felhívása kiadása

2021. március 23. 

Megemlékezés néhai Dr. Gyuricza Béla születésnapján

2021. április 20.  

„Hazáért körút” on-line konferencia

2021. június 4. 

Nemzeti Összetartozás Napja

2021. június 17-27. 

IX. Ifjúsági Honvédelmi Tábor

2021. június 18.

Könyv István grafikusművész és neje kiállítása

2021. június 25.

A IX. Emlékparki Nyár megnyitása

2021. június 25.

A felújított lövészárok ünnepélyes avatása

2021. június 27.

Szent László Nap  -  három önálló programelemmel

2021. júl-aug.

Hadtörténelmi, honvédelmi napközis táborok

2021. július 9.

IX. Emlékparki Nyár – Kertai Zalán festő, Tolcsvay Béla

2021. július 16.

IX. Emlékparki Nyár – „Egy pohár bor mellett” Meleg Vilmos és Molnár Júlia színművészek előadása

2021. július 23.

IX. Emlékparki Nyár – Kapi Gábor, a Nótáskapitány

2021. augusztus 6.

IX. Emlékparki Nyár – Dániel M fotós, Hungarikum és Heő Z.

2021. augusztus 19.

IX. Emlékparki Nyár – Szent István halála 985. évfordulója

2021. szept. 9.

A „Hazáért körút” gyakorlati végrehajtása és a VIP bemutató

2021. szept-okt.

„Hazáért körút” végrehajtása 23 alkalommal

2021. szept.16.

Hazafiság Iskolája rendezvényei újraindulása

2021. szept. 25.

XII. Honvédfesztivál – Csatatéri sokadalom

2021. szept. 26.

NATO Futás – NATO tájékoztató pont működtetése

2021. szept. 27.

XII. Honvédfesztivál – Ált Isk Honvédelmi Csapatversenye

2021. szept .28.

XII. Honvédfesztivál – Számháború országos hadijáték

2021. szept. 28.

XII. Honvédfesztivál – Haditanács a sukorói templomban

2021. szept. 29.

XII. Honvédfesztivál – A csata emléknapja

2021. október 7.

A Mozaik Múzeumtúra programjai őszi indítása

2021. október 28.

Hazafias, honvédelmi nevelési konferencia

2021. november 10.

Emléknap Móga János halála 160. évfordulóján

2021. november 11.

Csatlakozás a 11.11.11. kezdeményezéshez

 

 

 A IX. Emlékparki Nyár megnyitója  -  L. Simon László és Dr. Benkő Tibor

   Nemzeti Összetartozás Napja  

  Szent László Nap

Emlékparki Nyár

Emlékparki Nyár

Emlékparki Nyár

 

Egyéb rendezvények, események:

Február 2.   -  Részvétel a NÖRI on-line konferencián

Május 17.  -  Fejér Megye egyetlen hősi halott békefenntartója – Róth Orsolya posztumusz hadnagy – halála 10. évfordulóján virágot helyeztünk el a sírjánál, Besnyőn

Június 19.  -  A Velencei-tavi Operafesztivál egyik állomása a Katonai Emlékparkban

Június 19.  -  A teljesen felújított lövészárokban az „Éjszakai lövészárokharc” bemutató

Június 20.  -  Emlékhelyek Napja -  lövészárokharcok

Augusztus 3.  -  A Vietnámi Nagykövetasszony és népes delegációja látogatása a Katonai Emlékparkban.

Szeptember 7.  -   Gyergyószentmiklós Város Önkormányzata delegációja látogatása.

A vietnámi delegáció  

Velencei-tavi Operafesztivál

 

Építkezések, beruházások, felújítások:

 

Február 19.  -  Megkezdődött a felső épület tetőcseréje

Június   -  A BakaLand akadálypálya részleges felújítása, a fa-elemek cseréje

Június 25. -  A teljesen felújított lövészárok avatása

Július 1.  -  A Tűzszerész-kert avatása

November 2.  -  Emlékmű állítása a tűzszerész hősi áldozatoknak

 

Elismeréseink:

 

Ebben az évben Dr. Görög István ügyvezető vehette át a Szent István Emlékérmet és díjat, melyet augusztus 16-án, ünnepélyes keretek között excellenciás Spányi Antal megyéspüspök adott át.

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete, a több éve tartó együttműködésért a nagycsaládosok számára rendezett programokért „Bölcső-díj” bronz fokozata elismerésben részesítette a Katonai Emlékparkot, melynek átadására szeptember 17-én került sor.

Október 28-án a hazafias és honvédelmi nevelés érdekében végzett 20 éves munkája elismeréseként Székesfehérvár MJ Város Önkormányzata oklevéllel ismerte el a HTBK munkáját, és Polgármesteri Emlékéremmel köszönte meg Oláh László szakmai igazgató úr munkáját.

December hónapban a Széchenyi Alapítvány Közéleti tevékenységért díját vehette át Balassa István gazdasági Igazgató úr.

 

IDŐRENDI ÖSSZEFOGLALÁS:

 

 • Január 12.  -  Megemlékezés a Doni-áttörés évfordulóján
 • Január-február   - Munkatársi felkészítések
 • Január 22.    -  IX. Kárpát-medencei, hadtörténelmi gyermekrajz-pályázat indítása
 • Február 2.   -  Részvétel a NÖRI on-line konferencián
 • Február 11.  -  HM vezetői látogatás a Katonai Emlékparkban
 • Február 19.  -  Megkezdődött a felső épület tetőcseréje
 • Március   -      KEMPP évadnyitó a COVID miatt csak virtuálisan
 • Március 15.  -  Koszorúzás az 1848-as forradalom tiszteletére
 • Március 18.  -  Megemlékezés Dr. Gyuricza Béla születésnapján
 • Április 20.   -  „Hazáért körút” on-line konferencia
 • Május 7.  -  Koszorúzás az Európai Béke napján
 • Május 17.  -  Fejér Megye egyetlen hősi halott békefenntartója – Róth Orsolya posztumusz hadnagy – halála 10. évfordulóján virágot helyeztünk el a sírjánál, Besnyőn
 • Május  -  Zajlik a „Tűzszerész-kert” kialakítása
 • Május 21.  -  Koszorúzás a Honvédelem Napján
 • Május 28.  -  Koszorúzás a Békefenntartók Napja alkalmából
 • Május 30.  -  Az MH 64. alakulat nemzetközi gyakorlatán résztvevő német és magyar katonák látogatása a Katonai Emlékparkban
 • Május 30.  -  Megemlékezés és püspöki mise a Hősök Napján
 • Június 2.  -  Dr. Korom Renáta helyettes államtitkár látogatása a Katonai Emlékparkban
 • Június 4.  -  Nemzeti Összetartozás Napja
 • Június 17-27.  -  A IX. Ifjúsági Honvédelmi Tábor
 • Június 18.  -  Könyv István grafikusművész és neje, Könyvné Szabó Éva népi iparművész, bőrdíszműves képzőművészeti kiállítása
 • Június 19.  -  A Velencei-tavi Operafesztivál egyik állomása a Katonai Emlékparkban
 • Június 19.  -  A teljesen felújított lövészárokban az „Éjszakai árokharc” bemutató
 • Június 20.  -  Emlékhelyek Napja -  lövészárokharcok
 • Június 22.  -  A „Hazáért körút” szervezői megbeszélése
 • Június 25.  -  A IX. Emlékparki Nyár megnyitása L. Simon László és Dr. Benkő Tibor urak részvételével. A Honvéd Férfikar szabadtéri koncertje.
 • Június 25.  -  A felújított lövészárok ünnepélyes avatása
 • Június 27.  -  „Szent László Nap”, melynek keretében megemlékezésre és koszorúzásra került sor a Katonai Emlékpark közepén álló Szent László szobornál, majd a 100 éves Vitézi Rend emlékköve újraavatására került sor. Ezeket követően a „Szent László nyomában” elnevezésű, IX. Kárpát-medencei, hadtörténelmi gyermekrajz-pályázat I. kategóriája ünnepélyes eredményhirdetése került megrendezésre.
 • Július-augusztus  -  A nyári hónapok során több katonai szervezet gyermektábora is egy-egy napra a Katonai Emlékparkba látogatott.
 • Július 1.  -  Az MH. 1. Tűzszerész és Hadihajós Ezred alakulat napi programja a Katonai Emlékparkban, benne a Hadihajós kiállítás megnyitásával és a Tűzszerész-kert ünnepélyes avatásával.
 • Július 5-től  -  A KEMPP és a HTBK közös szervezésű, Hadtörténelmi, honvédelmi napközis táborok első turnusának nyitónapja, 28 résztvevő gyermekkel. A hétfőtől péntekig tartó turnusokból összesen négy került megrendezésre.
 • Július 9.  -  A IX. Emlékparki Nyár kulturális programsorozat keretében nyílt meg Kertai Zalán, hadtörténelmi festőművész kiállítása, valamint Tolcsvay Béla, Kossuth-díjas dalszerző és énekmondó műsora.
 • Július 16.  -  A IX. Emlékparki Nyár kulturális programsorozat irodalmi estje, melyen két nagyváradi előadóművész, Molnár Julianna és Meleg Vilmos, „Egy pohár bor mellett” című műsora került bemutatásra.
 • Július 23.  -  A IX. Emlékparki Nyár kulturális programsorozat részeként Kapi Gábor, a Nótáskapitány műsora
 • Augusztus 3.  -  A Vietnámi Nagykövetasszony és népes delegációja látogatása a Katonai Emlékparkban.
 • Augusztus 6.  -  A IX. Emlékparki Nyár Kulturális programsorozat keretében megrendezett esemény három részből állt. Megnyitásra került Dániel Mária Magdolna szociofotós kiállítása, majd a Hungarikum Együttes, valamint a Székesfehérvári Helyőrségi Zenekar koncertjére került sor.
 • Augusztus 14.  -  Megrendezésre került a „Nagycsaládosok Napja”.
 • Augusztus 19.  -  A IX. Emlékparki Nyár záró rendezvénye, melyen Szent István halála 985. évfordulóján, Dr. Cser-Palkovics András úr, Székesfehérvár polgármestere nyitotta meg Halmay Tivadar festőművész kiállítását.
 • Augusztus 30.  -  A Hadtudományi Társaság kihelyezett rendezvénye.
 • Szeptember 7.  -   Gyergyószentmiklós Város Önkormányzata delegációja látogatása.
 • Szeptember 9.  -  A „Hazáért körút” első gyakorlati végrehajtása és a VIP bemutató rendezvénye
 • Szeptember 9.  -  A Balatonakarattyai HM Üdülővel kezdeményezett együttműködés keretében az üdülővendégek első csoportja érkezett a Katonai Emlékparkba.
 • Szeptember 11.  -  A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége „Kisbajtársak Találkozója” rendezvénynek volt helyszíne és a programok szervezője a Katonai Emlékpark.
 • Szeptember 16.  -  A COVID miatti hosszú kihagyást követően ismét Hazafiság Iskolája program helyszíne volt a Katonai Emlékpark.
 • Szeptember 17.  -  A Nagycsaládosok Országos Egyesülete „Bölcső-díj” bronz fokozata elismerésben részesítette a Katonai Emlékparkot.
 • Szeptember 25.  -  XII. Honvédfesztivál  / Csatatéri Sokadalom
 • Szeptember 26.  -  A Budapesti Futófesztivál - NATO Futás NATO tájékoztató pontjának működtetése
 • Szeptember 27.  -  XII. Honvédfesztivál  / Általános Iskolák Honvédelmi Csapatversenye
 • Szeptember 28.  -  XII. Honvédfesztivál  / Számháború-2021 Országos Hadijáték
 • Szeptember 28.  -  XII. Honvédfesztivál  / Haditanács a Sukorói Református templomban
 • Szeptember 29.  -  XII. Honvédfesztivál  / A pákozd-sukorói csata emléknapja
 • Szeptember 30.  -  Az MH MHD által szervezett „Célra Tarts!” vetélkedő a Katonai Emlékparkban
 • Október 1.  -  A Honvédelmi Sportszervezetek Országos Szövetsége honvédelmi versenye
 • Október 6.  -  Emlékezés gróf Batthyány Lajos és az aradi vértanúk kivégzése évfordulóján, a Sárrétudvari dalárda műsorával.
 • Október 7.  -  A Mozaik Múzeumtúra programsorozata is újra indult, melyben rendszeres résztvevő a Katonai Emlékpark is. Október és november hónapokban a programsorozat keretében újabb eseményekre került sor.
 • Október 22.  -  56’-os megemlékezés és emlékkiállítás megnyitása
 • Október 28.  -  Konferencia a Hazáért körút tapasztalatairól, valamint a HTBK és a KEMPP hazafias és honvédelmi nevelést támogató tevékenységéről.
 • November 2.  -  Emlékmű avatása az életüket áldozott tűzszerész katonák tiszteletére, melyet Vargha Tamás és Szabó István államtitkár urak, excellenciás Spányi Antal megyéspüspök és Jákob János ddtbk. protestáns tábori püspök avattak fel.
 • November 2.  -  Halottak Napi mise
 • November 10.  -  Móga János altbgy. Emléknap a pákozd-sukorói csata győztes hadvezére halála 160. évfordulóján
 • November 11.  -  Csatlakozás a 11-11-11 kezdeményezéshez és emlék lángocskák gyújtása a Katonai Emlékpark több pontján
 • November 14.  -  A Felderítők Napja és a Katonai Emlékpark évadzárója

 

Please publish modules in offcanvas position.

Az oldal sütiket használ a tökéletesebb felhasználói élmények érdekében. Részletekért nézze meg az adatvédelmi nyilatkozatunkat. További részletek.